Vāstu Vidya (sanskr.)

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnon kanssa

Etusivu   l   Esimerkit   l   Periaatteet   l   Vaikutukset   l   Tutkimukset   l   Rakenna!

 
 


MAHARISHI STHAPATYA VEDA

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnonlain kanssa

Mitä on Veda-arkkitehtuuri?

Maharishi Sthāpatya Veda eli V
āstu-tiede on kaikkein vanhin ja täydellisin arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun järjestelmä, jossa keskeisenä tekijänä on yksilön suhde kosmiseen ympäristöönsä. Veda-arkkitehtuuri huomioi suunnittelussa mm. ilmansuuntien, auringon, kuun ja planeettojen vaikutukset ja huolehtii näin, että yksilön elämä kytkeytyy kosmiseen elämään ja yksilön älykkyys kosmiseen älykkyyteen. Yleisesti ei tiedosteta, että epäonni ja jopa sairaudet johtuvat usein huonosti suunnatuista taloista, joissa ihmiset asuvat ja tekevät töitä.

VASTU tarkoittaa Luonnonlain kanssa sovussa olevaa talon sijaintia ja rakennetta, joka ottaa huomioon esimerkiksi talon oikean suuntauksen asettaen sisäänkäynnin todellista itää kohti.
VEDA tarkoittaa sanskritissa TIETO - kokonaistietoa (myös henkistä tietoa) Luonnonlaista ja sen vaikutuksista elämään. STHAPAN tarkoittaa vakiinnuttamista tai sijoittamista.
Veda-tietoon, joka on maailmaan vanhin tietoperinne, kuuluu Sthapatya-vedan lisäksi mm. Ayurveda - luonnonmukainen terveydenhoito, Gandharva-veda - tieto luonnon musiikista, Jyotish - vedalainen astrologia, Dhanur-veda - vedalainen tieto puolustuksesta ja moni muu tietoalue.

Tämän päivän Intiassa ja muualla Aasiassa Veda-tietoperinne on pitkälti jäänyt unohduksiin pirstoutuneina ja uskomuksiin perustuvina, ristiriitaisina oppeina. Suomessa tarjoamamme Sthāpatya Vedan (tai Vāstun) rakentamisperiaatteet on selkiytetty viimeisten parinkymmenen vuoden aikana Maharishi Mahesh Yogin johdolla, Veda-tietoperinteen pohjalta. Tämä uudistettu ja systematisoitu rakennustieto on tehty tunnetuksi nimellä Maharishi Sthāpatya Veda ja sen edistäjänä ja kouluttajana toimii hollantilainen Maharishi Vedic University.

Kuinka orientointi vaikuttaa rakennukseen?

Luonnonlaki vaikuttaa maapallolla voimakkaimmin auringon kautta. Matkatessaan idästä länteen aurinko tuottaa erilaatuisia energioita. Talot tulisi suunnitella niin, että auringon monet erityyppiset energiat vastaavat jokaisen huoneen käyttötarkoitusta ja siinä tapahtuvaa toimintaa. Silloin Luonnonlaki tukee aina päivittäisen toimintamme jokaista aspektia. Esimerkiksi:

  • Ruokasalin tulisi sijaita siellä, missä ruoansulatus on luonnollisesti parhaimmillaan.
  • Kirjaston tulisi sijaita siellä, missä älystä tulee kaikkein elävintä.
  • Olohuoneen tulisi sijaita siellä, missä seuraelämä nauttii kaikkein suurimmasta luonnon tuesta

Copyright 2003-2005 TM-liitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.