Vāstu Vidya (sanskr.)

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnon kanssa

Etusivu   l   Esimerkit   l   Periaatteet   l   Vaikutukset   l   Tutkimukset   l   Rakenna!

 
 


TUTKIMUKSIA VEDALAISESTA ARKKITEHTUURISTA

Alustavat tulokset tukevat muinaisia löydöksiä


ORIENTAATIO

Orientaation vaikutus aivotoimintaan

Nykytieteen tutkimukset vahvistavat, että aivomme on hyvin herkkä orientaatiolle, paikalle ja suunnalle tilassa.

Lähteet:

Progress in Neurobiology 13 (1979): 419-439;

Processing the Head Direction Cell Signal: A Review and Commentary. Brain Research Bulletin 40 (1996): 477-486.

Tämä tekee ymmärrettäväksi, että rakennetun elinympäristömme orientaatiolla voi olla tärkeitä ja syvällisiä vaikutuksia aivotoimintaan ja sitä kautta koko elimistön toimintaan.

 

Orientaation vaikutus terveyteen

Potilailla, jotka elävät taloissa, joiden sisäänkäynti osoittaa etelään on merkittävästi huonompi terveys ja enemmän taloudellisia ongelmia kuin potilailla, joiden taloissa on pohjoinen tai itäinen sisäänkäynti.

Tämä tukee vedalaisen arkkitehtuurin muinaista periaatetta, jonka mukaan ainoastaan itäiset ja pohjoiset sisäänkäynnit ovat suotuisia terveydelle ja vauraudelle. Havaittiin myös, että ne jotka nukkuivat pää kohti pohjoista kärsivät huomattavasti enemmän masennuksesta kuin ne, jotka eivät nukkuneet tällä tavalla. Tämä tukee vedalaisen arkkitehtuurin muinaista periaatetta, jonka mukaan sänky (sängyn pääty) tulisi suunnata kohti itää tai etelää, eikä koskaan kohti pohjoista.

Lähteet:

Can a Building’s Orientation Affect the Quality of Life of the People Within? Testing Principles of Maharishi Sthapatya Veda. Journal of Social Behavior and Personality 17 (2005): 553-564

Orientaation vaikutus turvallisuuteen

Etelään suunnatuissa taloissa tapahtui 75% enemmän murtovarkauksia kuin itään, länteen tai pohjoiseen suunnatuissa taloissa.

Tämä tukee vedalaisen arkkitehtuurin suositusta, jonka mukaan eteläiset sisäänkäynnit tulisi sulkea ja rakennukset suunnata itää tai pohjoista kohti.

Lähteet:

Can a Building’s Orientation Affect the Quality of Life of the People Within? Testing Principles of Maharishi Sthapatya Veda. Journal of Social Behavior and Personality 17 (2005): 553-564.

A preliminary, unpublished study in 2000 by student Jar-El Cohen at the Maharishi School of the Age of Enlightenment, Fairfield, Iowa conducted on burglaries reported in Ottumwa, Iowa yielded similar results.


ITÄINEN AURINGONVALO

Itäisen auringonvalon suotuisa vaikutus

Sairaalapotilaat, jotka saivat itäistä auringonvaloa voitiin päästää kotiin keskimäärin neljä päivää aiemmin kuin potilaat, joiden huoneisiin tuli ainoastaan läntistä auringonvaloa.

Tämä tukee vedalaisen arkkitehtuurin periaatetta, jonka mukaan kaikki rakennukset tulisi suunnitella niin, että ne suunnataan itään ja varmistetaan suurin mahdollinen määrä itäistä auringonvaloa kaikille asukkaille.

Lähteet:

Journal of Affective Disorders 62 (2001) 221-223 “Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression”; Francesco Benedetti


 

Copyright 2003-2005 TM-liitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.